Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Start leerrichting arbeidstoeleidend

11 februari 2014

Afgelopen donderdag heeft de werkgroep arbeidstoeleiding de leerrichting arbeidstoeleiding gepresenteerd aan de commissie arbeidstoeleiding en beide directies.

De werkgroep arbeidstoeleiding is een samenwerking van het Kompas College en De Hartelborgt. Zij hebben samen een onderwijs module ontwikkeld waarin onze jeugdigen meer kansen geboden worden op het bieden van arbeid. De aanleiding van deze module is de opdracht die de inrichting heeft gekregen vanuit de onderwijsinspectie. Het onderwijs moet drie uitstroomprofielen aanbieden namelijk Onderwijs – Arbeid – Dagbesteding.

In februari 2014 start de leerrichting arbeidstoeleiding. Door projectmatig te gaan werken, werken de jeugdigen aan competenties die voldoen aan het onderwijs niveau AKA 1.

Hoe ziet de leerrichting arbeidstoeleiding eruit?

Er zijn vier periodes van tien weken waarin de leerlingen hun vaardigheden en kennis verder kunnen ontwikkelen. De eerste periode zijn de leerlingen voornamelijk bezig met werknemersvaardigheden, een beroepentest en aanvullende theorie. Vervolgens gaan ze stage lopen. Eerst intern en later extern. Voor de stage moeten een portfolio worden bijgehouden. Dit ter voorbereiding op certificering voor een vervolgtraject extern. Dit kan zijn werk of scholing met de nadruk op werk.

 

Vooraf worden jongeren geselecteerd voor dit traject. Dit gebeurt altijd in overleg met de gedragsdeskundige van de afdeling en het onderwijs. Het is belangrijk dat de jeugdigen gemotiveerd zijn om deze leerrichting te volgen.

 

De leerrichting arbeidstoeleiding wordt de komende periode doorontwikkeld op het gebied van interne en externe stages. Verder zal er ook gekeken worden hoe deze leerrichting in te passen is bij de ontwikkeling van het adolescentenstrafrecht.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl