Ouders en school als partners

Samenwerkingsverband Koers VO ziet een goede relatie tussen ouders en school als essentiële voorwaarde voor het slagen van passend onderwijs (zie ook www.koersvo.nl/ouders). Ouders en school als partners om op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaan om de jongere de ondersteuning te bieden die nodig is om op school succesvol te zijn. Koers VO stimuleert deze denkwijze bij scholen. De concrete invulling hiervan is de verantwoordelijkheid van de individuele school.

 

De wet verplicht samenwerkingsverband Koers VO om drie zaken te regelen voor ouders:

1. Instellen van een ondersteuningsplanraad

In november 2013 is de ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht; vanaf mei 2014 heeft ook een afgevaardigde van de Raad van Toezicht van Samenwerkingsverband Koers VO hierin zitting. De OPR komt een aantal keer per jaar bij elkaar, naast de vierjaarlijkse betrokkenheid bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan.

2. Ouders informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen

Sinds november 2013 staan de ondersteuningsmogelijkheden van de v(s)o-scholen in de regio Rotterdam vermeld op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. In de profielen is onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op ouders en welke activiteiten de school onderneemt voor ouders.

3. Aansluiting Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so

Ouders en scholen kunnen via Samenwerkingsverband Koers VO bezwaar maken tegen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor voortgezet speciaal onderwijs. Koers VO heeft zich hiertoe aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.v

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl