Toelating tot voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Voor leerlingen die na 1 augustus 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woont. In de regio Rotterdam is dat Samenwerkingsverband Koers VO. Ouders vragen niet meer zelf een indicatie aan; de school waar de leerling op dat moment onderwijs volgt, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan in overleg met ouders.

 

Van speciaal naar regulier onderwijs

Als de vso-school en ouders tot de conclusie komen dat de  leerling inmiddels in staat is onderwijs te volgen op een reguliere school, neemt de vso-school contact op met het Koersloket. De consulent van het Koersloket kan meedenken en advies geven over de overstap naar een reguliere vo-school. Ouders kunnen zich alvast oriënteren op een passende reguliere school, door te kijken op www.koersvo.schoolprofielen.nl.

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl