Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Het Kompas College

..is een school voor VSO-ZMOK binnen de gesloten justitiële

Jeugdinrichting Hartelborgt.

 

Bezoekadres: Borgtweg 1, 3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

Locatiedirecteur: Mevr. H. Steenbergen


Schoolbestuur Aloysius Stichting

Postadres: Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

Telefoon: 0252 - 43 40 00

Website: www.aloysiusstichting.nl

Telefoon sectorkantoor: 0544 - 39 43 20

Voorzitter college van bestuur: drs. H. Kelderman


Vertrouwenspersonen AS

De vertrouwenspersoon is Chris Woerden (06 - 22 723 603). Ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43 40 00.

www.aloysiusstichting.nl/vertrouwenspersonen


Onderwijsinspectie

De heer P. van der Pol

Vertrouwensinspecteur ongewenste seksuele intimiteiten en geweld

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch

of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11

(lokaal tarief).


Algemene vragen over onderwijs

Informatie Rijksoverheid: telefoonnummer 1400

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl