Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Het Kompas College

..is een school voor VSO-ZMOK binnen de gesloten justitiële

Jeugdinrichting Hartelborgt.

 

Bezoekadres: Borgtweg 1, 3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

NB: Bij geen gehoor graag een whats appberichtje versturen naar 06-29633080, dan bellen we u z.s.m. terug.

Locatiedirecteur: Dhr. J. Gibbs


Schoolbestuur Aloysius Stichting

Postadres: Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

Telefoon: 0252 - 43 40 00

Website: www.aloysiusstichting.nl

Telefoon sectorkantoor: 0544 - 39 43 20

Voorzitter college van bestuur: Johan van Triest


Onderwijsinspectie

De heer P. van der Pol

Vertrouwensinspecteur ongewenste seksuele intimiteiten en geweld

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch

of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11

(lokaal tarief).


Algemene vragen over onderwijs

Informatie Rijksoverheid: telefoonnummer 1400