Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Het Kompas College

..is een school voor VSO-ZMOK binnen de gesloten justitiële

Jeugdinrichting Hartelborgt.

 

Bezoekadres: Borgtweg 1, 3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

Locatiedirecteur: Mevr. H. Steenbergen


Schoolbestuur Aloysius Stichting

Postadres: Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

Telefoon: 0252 - 43 40 00

Website: www.aloysiusstichting.nl

Telefoon sectorkantoor: 0544 - 39 43 20

Voorzitter college van bestuur: Johan van Triest


Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Chris Woerden (06-22 723 603) en Wim Pietersma (06-51 040 539). Beiden zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43 40 00.


Onderwijsinspectie

De heer P. van der Pol

Vertrouwensinspecteur ongewenste seksuele intimiteiten en geweld

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch

of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11

(lokaal tarief).


Algemene vragen over onderwijs

Informatie Rijksoverheid: telefoonnummer 1400

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl