Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Missie en visie van het Kompas College

De overkoepelende missie en visie van de Aloysius Stichting zijn doorvertaald naar de missie en visie van onze school.

 

Missie

Wij bereiden jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. Wij weten dat onze leerlingen ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij willen samen met de leerling zijn talenten en kwaliteiten ontdekken.  Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.

 

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

 

Visie

Op onze school staat iedere leerling met zijn of haar specifieke mogelijkheden, behoeften en talenten centraal.

Vanuit flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid bieden wij een passende vorm van onderwijs voor onze leerlingen.

We ondersteunen de leerling in het werken aan zijn of haar toekomst en succesvolle terugkeer in de maatschappij.

 

De kernwaarden van Aloysius

- Passie

- Onvoorwaardelijkheid

- Kracht