Bijzondere samenwerking Zadkine Startcollege en Kompas College

Het Kompas College verbonden aan de Aloysius Stichting en het Startcollege van Zadkine hebben een bijzondere samenwerkingsovereenkomst getekend. Dankzij de samenwerking krijgen jongeren die in detentie verblijven in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt in Spijkenisse een kans op een mbo-1 diploma. Het behalen van een diploma versterkt het zelfvertrouwen van deze jongeren. Het Kompas College maakt gebruik van dezelfde lesmethodes en –materialen en behalen lesdoelen met eigen invulling van pedagogisch- en didactisch handelen. De grote lijn van het entree traject wordt op locatie begeleid door een docent van Zadkine Startcollege.

De samenwerking van Startcollege Zadkine met het Kompas College biedt jongeren de kans een succesvolle start te maken. Het halen van het entreediploma biedt hen de kans om door te stromen in een passende mbo-2 opleiding of direct aan het werk te gaan. Tevens werken we in gezamenlijkheid aan een portfolio waarin wordt bijgehouden wat leerlingen kunnen en hebben afgerond zodat dit mee kan naar de vervolgschool en zonder onderbreking of herhaling hun opleiding kunnen voortzetten na vrijlating.

 

 

 

Young In Prison (YIP)

Tijdens de kerstvakantie hebben we bezoek gehad van YIP.

Young In Prison is een internationale stichting die kinderen en jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving, door middel van creatieve en sportieve programma's voor persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap en erna.

Samen met hen en met de leerlingen we hebben vijf sportieve, muzikale en leerzame dagen beleefd. Als u klikt op de foto's komt u meer te weten over waar de stichting Young In Prison zich mee bezighoudt.

 

 

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl