Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Communicatie met ouders

De communicatie tussen medewerkers van school en de Hartelborgt krijgt gestalte in één-kind-één-plan. De contacten tussen school en ouders verlopen hoofdzakelijk via de schoolmentor en onze commissie van begeleiding.
Samen en in overleg met de leerling maken we een plan waarin staat wat we tijdens het verblijf op school gaan doen. Dit wordt ontwikkelingsperspectiefplan genoemd.


We zijn bezig met ontwikkelingen om de ouders meer te betrekken bij de school, zoals het inplannen van ouderavonden en sturen van de jaarmagazines en OPP's.