Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Communicatie met ouders

De communicatie tussen medewerkers van school en de Hartelborgt krijgt gestalte in één-kind-één-plan. De contacten tussen school en ouders verlopen hoofdzakelijk via de schoolmentor, psycholoog of de zorgcoördinator.
Samen en in overleg met de leerling maken we een plan waarin staat wat we tijdens het verblijf op school gaan doen. Dit wordt ontwikkelingsperspectiefplan genoemd.


We zijn bezig met ontwikkelingen om de ouders meer te betrekken bij de school, zoals het inplannen van ouderavonden en sturen van de jaarmagazines en OPP's.

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl