Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Onze school

Het Kompas College is een VSO school met leerlingen van verschillende leeftijden (12-24 jr) en verschillende leermogelijkheden.

 

Om hier voor iedere leerling een persoonlijk traject te kunnen maken bieden wij in de eerst vier weken een oriëntatieperiode aan. In deze periode kan de leerling ontdekken wat hij leuk vindt, wat zijn talenten zijn en waar hij minder aanleg voor heeft. Daarnaast worden er verschillende testen gemaakt om zo het niveau vast te stellen voor de lessen Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels.