Leestijd 4 - 5 min
Op het Kompas College leidt talentontwikkeling in Plusklassen tot meer motivatie
Of je nu naar een reguliere school gaat, of in het gesloten onderwijs zit, iedereen heeft kwaliteiten. Het Kompas College in Spijkenisse dat het onderwijs verzorgt voor jongeren in Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt, helpt leerlingen in Plusklassen op weg met de ontwikkeling van hun talent. Dat leidt tot meer motivatie.

Lotte, leerkracht Creatief Vormend Onderwijs (CVO), stond min of meer aan de wieg van het idee om Plusklassen te vormen. Veel van haar leerlingen wilden na haar lessen graag nog hun werk afmaken of na schooltijd doorwerken.

“Bij CVO zijn ze creatief bezig met tekenen en schilderen”, vertelt Lotte. “Leerlingen vroegen of ze daar niet meer mee konden doen, ook omdat ze zich ’s avonds zo verveelden. Na overleg met een collega van het team Vrije Tijd en Vorming en toestemming van de toenmalige directrice, ontstond het idee voor de Plusklassen.”

Talent leidt tot meer motivatie

Inmiddels is Jeffrey locatiedirecteur en hij is een groot voorstander van de ontwikkeling van talent. “Door het verschil in onderwijsbehoefte en -niveau is maatwerk hier een uitdaging”, zegt hij.

“In de Plusklassen kunnen de jongeren zich focussen op waar ze goed in zijn. Talent leidt tot motivatie om je verder te bekwamen. Als je doorhebt dat je iets goed kunt, dan geeft dat een kick. Het biedt houvast en is positief voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Zo helpen we deze jongeren op weg met een diploma én met de ontwikkeling van hun talent.”

Dat doet de school niet alleen met de CVO-Plusklas, maar ook met de Plusklassen Techniek, Muziek en Consumptieve technieken. Ook lopen er twee pilots voor een Plusklas Ondernemen en een Plusklas Mindfulness.

“In de Plusklassen kunnen de jongeren zich focussen op waar ze goed in zijn”

Wit geld

De animo voor de Plusklas Ondernemen was zo groot, dat er zelfs een wachtlijst is. “Met de Plusklas Ondernemen bereidt een gastdocent de jongeren in een periode van acht weken voor op legaal ondernemerschap en wit geld”, vertelt Jeffrey.

“Veel van de jongeren hier kunnen praten als Brugman. We laten zien dat ze de kwaliteiten die ze buiten op een verkeerde manier hebben ingezet, ook op een andere manier kunnen benutten. Ze moeten bijvoorbeeld een businessplan maken en ze leren meer over marketing en communicatie. De jongeren vinden het prachtig, zijn goed gefocust, maken aantekeningen en doen actief mee.”

Gedachtes ‘uitzetten’

Waar andere jongeren net zo actief aan meedoen, zijn de lessen Mindfulness van Slavenka, leerkracht Zorg & Welzijn. “Ik wil mijn leerlingen leren en trainen om aandacht te hebben voor hun gedachten en gevoelens”, vertelt ze.

“Juist voor deze doelgroep is dat heel nuttig. Veel jongeren zijn onrustig, angstig of onzeker en maken zich druk over allerlei dingen. Tijdens de coronapandemie deed ik al yoga met ze en dat gaf ze rust. In de Plusklas leer ik ze dat ze altijd de keuze kunnen maken om hun gedachtes ‘uit’ te zetten.”

De lessen Mindfulness van Slavenka duren twee klokuren en die vliegen om. “Leerlingen hebben er veel baat bij dat ze leren hoe ze zich kunnen ontspannen en doen zelfs de opdrachten die ik ze meegeef.”

Serieus aan de slag

De kracht van de Plusklassen zit ‘m volgens de leerkrachten in de wens van de jongeren zelf om eraan deel te nemen. “CVO is een praktijkvak en het vraagt veel minder inspanning van ze dan andere vakken”, vertelt Laura, die veel energie krijgt van het lesgeven in de Plusklas.

“Ze zitten met z’n allen om een grote tafel en hoewel ze wel serieus aan de slag moeten, is de sfeer meer ontspannen. De leerlingen zijn echt gemotiveerd om aan de CVO-Plusklas deel te nemen. Ze moeten wel eerst in de vaste lessen aantonen dat ze een uur lang zelfstandig en serieus aan dit vak kunnen werken. Zomaar roepen dat je erbij wilt, is er dus niet bij.”

“Als je doorhebt dat je iets goed kan, dan geeft dat een kick. Het biedt houvast en is positief voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld.”

Enthousiast

De pilots van de Plusklassen Ondernemen en Mindfulness worden na het blok van acht weken geëvalueerd en daarna kijkt de school of er een vervolg komt.

Jeffrey wil het aanbod aan Plusklassen de komende jaren uitbreiden en als maatwerkuren in het rooster inplannen. In een cyclus van acht weken kunnen de leerlingen dan kiezen welke Plusklas ze willen volgen. “Denk aan een Plusklas ‘Barber’, Koken of Media en vormgeving”, zegt hij. “Het wordt nog wel een puzzel, maar ik denk dat iedereen er enthousiast van wordt.”

Als er ruimte vrijkomt in zijn agenda zou Jeffrey best zelf willen lesgeven aan een Plusklas Voeding en Fitness. “Dat lijkt mij leuk om aan de jongens over te brengen”, zegt hij. “Eigenlijk zouden alle leerkrachten bij zichzelf moeten nagaan welke talenten ze hebben. Fantastisch toch om deze leerlingen met jouw eigen talent te enthousiasmeren?”

auteur Karin Marijnis
fotografie Marieke Wijntjes