Samenwerken in een netwerk

Samenwerken in ons netwerk gaat om vorm en inhoud geven aan het uitgangspunt: “Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze leerlingen”. Samenwerken start met elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Elkaar kennen is een voorwaarde om elkaars sterke kanten te benutten en samen leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. We helpen elkaar. Het gaat om flexibel en creatief willen zijn in het zoeken naar oplossingen voor leerlingen.

 

Als tweede aspect van samenwerken zien we “zorgvuldig handelen in het belang van de leerling”. Dit is het uitgangspunt op elke school. We willen daarom niet alles ‘dichtregelen’ in protocollen en regels. De vraag “Wat heeft de leerling nodig?” staat centraal en het principe ‘motiveren en documenteren’ wordt steeds toegepast.