Arbeidsmarkt

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma VO of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

 

  • Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e)  certificaat/certificaten
  • Arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten

    (beschermde) Arbeid in sociale werkvoorziening.

 

 

 

 

 

 

 

(Arbeidsmatige) dagbesteding

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het VSO toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

 

  • Arbeidsmatige dagbesteding
  • Taak- of activiteitsgerichte dagbesteding
  • Belevingsgerichte dagbesteding

 

Aansluitend op deze hoofdgroepen heeft het Kompas College het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd; in de instroomklassen werken de leerlingen tijdens een periode van 6 weken naar een passende keuze voor een leerrichting. Het Kompas College streeft ernaar de leerlingen te plaatsen in een leerrichting die past bij hun toekomstperspectief.

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl