Continuering en ontwikkeling

Samenwerkingsverband Koers VO zal een aantal zaken continueren en verder ontwikkelen. De werkwijze van het Koersloket en de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) worden hieronder toegelicht.

 

Koersloket

De v(s)o-school kan een beroep doen op een consulent van het Koersloket als op schoolniveau geen oplossing voor handen is of als specifieke expertise nodig is. Het Koersloket fungeert als vraagbaak en adviespunt rondom leerlingen. Met het ingaan van passend onderwijs gaat de consulent van het Koersloket ook de rol van poortwachter vervullen voor toelating tot een plek in een OPDC of vso-school

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl