Schoolprofielen op website

De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten maken, dat ouders en andere scholen inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod van de school. In de regio Rotterdam hebben we gekozen voor een schoolprofiel waarin niet alleen het ondersteuningsaanbod maar ook het onderwijsaanbod van de school vermeld is.

 

De schoolprofielen van alle scholen zijn te vinden op www.koersvo.schoolprofielen.nl. De opzet van de website sluit aan bij het positieve gedachtengoed van Passend Onderwijs: welke ondersteuning kan ik als school bieden? De schoolprofielen worden jaarlijks aangepast in de periode 1 september tot de herfstvakantie, waarbij jaarlijks (beperkte) aanpassingen plaatsvinden in het format. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de inhoud van het schoolprofiel en stelt het op in samenspraak met zorgcoördinator en docententeam. Het schoolprofiel wordt voorgelegd aan de MR en vastgesteld door het bestuur. Elk jaar worden na de herfstvakantie (rond 1 november) de aangepaste profielen zichtbaar op de website Schoolprofielen.

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl