Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL)

Binnen Samenwerkingsverband Koers VO zijn een aantal wettelijk verplichte commissies ingesteld, zoals de Permanente Commissie Leerlingzorg. In schooljaar 2014-2015 zal de werkwijze van de PCL hetzelfde zijn  als voorgaande jaren:

 

  1. De PCL adviseert over de overplaatsing van leerlingen met een beschikking praktijkonderwijs die vanuit het praktijkonderwijs naar een vmbo-school met leerwegondersteunend onderwijs gaan (zogenaamde zij-instromers).
  2. De PCL adviseert over leerlingen die overstappen van po naar vo met een beschikking praktijkonderwijs, maar waarvan de ouders, leerling en vmbo-school met een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs van mening zijn dat de leerling een kans dient te krijgen in het leerwegondersteunend onderwijs (zogenaamde onder-instromers).
  3. De PCL adviseert geeft advies over de aanvraag van een indicatiestelling praktijkonderwijs voor leerlingen waarbij het zorg- en onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van de leerling (op basis van de regeling bijzondere gevallen).
  4. Aanvullend is binnen Samenwerkingsverband Koers VO het monitoren van de schoolloopbaan van leerlingen waarvoor advies is uitgebracht als taak opgenomen van de PCL.

 

In het kader van de nieuwe wetgeving rond Praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) zullen de rol en positie van de PCL herzien worden. Dit zal in schooljaar 2014-2015 binnen  Samenwerkingsverband Koers VO uitgewerkt worden.

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl